Op zoek naar vrijheid

Een betekenis van vrij is 'eigen' en 'geliefd'. De vraag ''hoe vrij ben ik?'' is een levensvraag. Deze kan, op een bijzondere manier, onderzocht worden vanuit de Mentaliteitenleer. Het geeft inzicht in patronen die, gedurende de hele levensloop, invloed hebben. Een zelfportret is aanknopingspunt om deze patronen zichtbaar te maken.  We gaan op zoek naar onzekerheid, die eigen is aan ieder mens. Wat we vinden is de dubbele én de persoonlijk betekenis van vrijheid. 

Dit levenslooponderzoek kan individueel of voor kleine groepen worden aangevraagd. 

Maak gerust een afspraak voor informatie, kennismaking en een aanbod op maat. 

 

In samenwerking met de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie in Utrecht verzorg ik de cursus ''Werken aan vrijheid':

www.hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl