Op zoek naar vrijheid

De vraag ''hoe vrij ben ik?'' kan onderzocht worden vanuit de Mentaliteitenleer. Het geeft inzicht in patronen die, gedurende de hele levensloop, invloed hebben op relatievorming. Een betekenis van vrij is 'eigen' en 'geliefd'. In een zelfportret worden deze elementen zichtbaar en gaan we op zoek naar de onzekerheid, die eigen is aan ieder mens. 

In samenwerking met de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie verzorg ik de cursus ''Werken aan vrijheid':

www.hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl

Het levenslooponderzoek kan individueel of voor kleine groepen worden aangevraagd. 

Maak gerust een afspraak voor informatie, kennismaking en aanbod op maat.