Op zoek naar vrijheid

De levensvraag ''hoe vrij ben ik?'' kan, op een bijzondere manier, onderzocht worden vanuit de mentaliteitenleer.

De betekenis van vrij, als 'eigen' en 'geliefd', staat hierbij centraal. Een zelfportret en levenslooponderzoek bieden aanknopingspunten om samen op zoek te gaan naar de fundamenten van persoonlijke vrijheid. 

We kijken naar de behoefte aan veiligheid en zekerheid, eigen aan ieder mens. Het levert zelfkennis op, -inzicht en -acceptatie.  

Dit levenslooponderzoek kan individueel of voor kleine groepen worden aangevraagd. 

 

Maak gerust een afspraak voor informatie, kennismaking en een aanbod op maat. 

 

In samenwerking met de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie in Utrecht verzorg ik de cursus ''Werken aan vrijheid':

www.hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl