Bewegen door stil te staan.

Voor supervisie, filosofische gesprekken en levenslooponderzoek bent u van

harte welkom bij mijn praktijk in Rotterdam. 

 

Het eerste gesprek, ter kennismaking, is vrijblijvend en kosteloos. 

Vervolggesprekken: 90 euro, exclusief 21% BTW of uitgaande van 

het ruilprincipe: uw eigen bruto-uurloon. Op deze manier zijn de 

gesprekken voor een ieder toegankelijk.