IN EEN VRAAG SCHUILT WIJSHEID.

 

 

Vragenderwijs......................

 

In mijn praktijk Het gesprek 010 voer ik filosofische gesprekken. Gesprekken over levensvragen, problemen die ieder mens kent. Soms loop je vast, ga je over tot piekeren, kom je niet verder. Wat staat het denken in de weg? Hoe komen we tot een goede vraag?  Een vraag werkt vaak beter dan een antwoord...

Wie zijn of haar vraag onder ogen ziet en bij zich draagt, kan vele antwoorden vinden. Goede vragen werken door, vaak dieper dan men voor mogelijk houdt. Ze geven ruimte en nieuwe zin. Als er nauwkeurig en begripvol op het denken wordt doorgevraagd, doen zich nieuwe mogelijkheden voor. Belangrijke kwesties en levensvragen worden op een andere manier benaderd, dit kan bevrijdend werken. Wijsheid begint bij ''Ik weet het niet".

 

Naar de zon willen zij toelopen

‘over die lange, lange schitterende streep.[1][1] Uit Nescio (1915) Titaantjes.