In mijn praktijk Het gesprek 010 voer ik gesprekken in het kader van supervisie (LVSC), levensvragen en levensloop.

Vragenderwijs sluit ik aan bij mijn gesprekspartners, vinden we nieuwe wegen en aanknopingspunten. Een verrassende zoektocht, soms buiten de begaande paden. 

 

Ervaringen van bezoekers...

De gesprekken leverden mij een nieuwe, minder oordelende, visie ten opzichte van mijn probleem. Het heeft een aantal ‘onjuiste’ negatieve redeneringen onderuit gehaald.”

 

Mijn ideeën, gedachten, diepere motivatie en waarden zijn aan het licht gebracht. Daarnaast heeft het me vooral geleerd dat sommige ideeën, stom gezegd, nergens op slaan. Dat was een enorme opluchting, want zo kon ik echt gaan nadenken en tot actie komen.”

 

“De filosofische gesprekken die we hebben gevoerd, hebben mij een ontdekkingstocht doen starten, waar ik nu nog steeds mee bezig ben."

 

"We konden gelijkwaardig in gesprek gaan over mijn vragen, waarbij alle aandacht uitging naar mijn denkproces. Het geeft mij inzicht in de vrijheid die er is om betekenis te geven aan gebeurtenissen en toekomstplannen. Een unieke mogelijkheid, waarin belangeloos ruimte is.”

 

 “Nadenken en onderzoeken van vaste denkpatronen, daardoor niet zomaar een conclusie voor lief nemen, kijken naar wat daaronder ligt. Het waren prettige gesprekken die iets losgemaakt hebben.”