Filosofisch spreekuur

In een vraag schuilt wijsheid.

Vragenderwijs...

In mijn praktijk Het gesprek 010 voer ik filosofische gesprekken. Gesprekken over levensvragen, problemen die ieder mens kent. Soms loop je vast, ga je over tot piekeren, kom je niet verder. Wijsheid begint bij ''ik weet het niet''. Tijdens het gesprek hierover ga ik als een soort denkdokter aan de slag. Wat staat het denken in de weg? Hoe komen we tot een goede vraag?  Een vraag werkt vaak beter dan een antwoord...

Wie zijn of haar vraag onder ogen ziet en bij zich draagt, kan vele antwoorden vinden.

Goede vragen werken door, vaak dieper dan men voor mogelijk houdt. Ze geven ruimte en nieuwe zin. Als er genadeloos op het denken wordt doorgevraagd, doen zich nieuwe mogelijkheden voor. Belangrijke kwesties en levensvragen worden op een andere manier benaderd, dit kan bevrijdend werken.

 

Ervaringen van bezoekers...

 “Nadenken en onderzoeken van vaste denkpatronen, daardoor niet zomaar een conclusie voor lief nemen, kijken naar wat daaronder ligt. Het waren prettige gesprekken die iets losgemaakt hebben.”

 

Mijn ideeën, gedachten, diepere motivatie en waarden zijn aan het licht gebracht. Daarnaast heeft het me vooral geleerd dat sommige ideeën, stom gezegd, nergens op slaan. Dat was een enorme opluchting, want zo kon ik echt gaan nadenken en tot actie komen.”

 

De gesprekken leverden mij een nieuwe, minder oordelende, visie ten opzichte van mijn probleem. Het heeft een aantal ‘onjuiste’ negatieve redeneringen onderuit gehaald.”

 

“De filosofische gesprekken die we hebben gevoerd, hebben mij een ontdekkingstocht doen starten, waar ik nu nog steeds mee bezig ben. We konden gelijkwaardig in gesprek gaan over mijn vragen, waarbij alle aandacht uitging naar mijn denkproces. Het geeft mij inzicht in de vrijheid die er is om betekenis te geven aan gebeurtenissen en toekomstplannen. Een unieke mogelijkheid, waarin belangeloos ruimte is.”